Algemene Basis Cursus 1&2

Algemene Basis Cursus 1&2 Elementaire Gehoorzaamheid (EG)

De Algemene Basis Cursus is voor honden die de puppycursus al hebben gedaan of ouder zijn dan zes maanden.  Een hond die nog geen cursus heeft gevolgd, start altijd met de Algemene Basis Cursus 1. In deze cursus worden de commando’s stap voor stap aangeleerd en eindig je met een gehoorzame hond. Zoals gezegd, als je de puppycursus al hebt gedaan of je bent helaas niet geslaagd voor de Algemene Basis Cursus, kom je bij de Algemene Basis Cursus 2 terecht. Tijdens deze cursus gaan we niet meer stap voor stap aan de slag, maar krijg je eigenlijk een verdieping van de Algemene Basis Cursus waardoor je een hele goede basis krijgt om door te gaan naar de Gevorderde Basis Cursus. Vanuit de Algeme Basis Cursus 1 kan je natuurlijk ook doorstromen naar de Gevorderde Basis Cursus.

Stichting Hondenschool Zoetermeer heeft helaas moeten besluiten eind 2022 haar laatste lessen te geven. Gelukkig ligt de manier van trainen niet ver van die van de Goede Combinatie af. Wij hebben in overleg een indeling gemaakt van de cursussen. Kortom Puppy-cursus of Elementaire gehoorzaamheid gedaan of gezakt voor de laatste, schrijf je dan in voor de Algemene Basis Cursus 2. 

Hieronder worden die onderwerpen beschreven die in de cursus worden behandeld.

Net als in de puppy cursus behandelen we de commando’s loop, volg, zit, af, sta en blijf. Qua niveau gaan we wel een stapje verder:

Tijdens de cursus behandelen wij de volgende onderwerpen:

 • Begroeten geleider. Hierbij krijgt de geleider een hand van de instructeur.
 • Aaien van de hond. De instructeur begroet de hond.
 • Loop. De hond loopt op kniehoogte, links naast ons. Hierbij gaan wij soms linksomkeer en soms rechtsomkeer. Verder lopen wij tijdens parcours ook links- en rechtsaf.
 • Kijk. Bij het commando kijk, kijkt de hond naar ons en wordt hiervoor beloond.
 • Zit. Hierbij moet de hond netjes links naast ons gaan zitten.
 • Af. Wij gebruiken af of “down” (voor de jacht) en niet “lig” omdat dat teveel op zit lijkt. Hierbij gaat de hond links naast ons op de grond liggen.
 • Volg. Na het commando volg (onder de hand) kijkt de hond naar ons en volgt strak naast ons.
 • Volgen rechtsom en linksom.
 • Sta. Terwijl je bij de puppy- en jonge honden cursus bij het sta, naast de hond blijft staan, moet je nu een stap opzij doen, zodat we goed kunnen zien dat de hond los van jou staat en ook echt zelfstandig staat.
 • Blijf Het blijven gebeurt los. Hierbij ga je (individueel) zo’n vijf meter voor de hond staan en moet de hond twee minuten blijven liggen.
 • Kom voor. Dit commando spreekt eigenlijk voor zich. Nadat de hond het commando zit en hierna blijf heeft gekregen loopt je zo’n tien meter bij de hond vandaan. Vervolgens roep je de hond bij naam en daarna “kom voor”. De hond komt nu in een rechte lijn naar je toe en gaat recht voor je zitten.
 • Aan de voet. Nadat de hond is voorgekomen, krijgt de hond het commando “aan de voet”. De hond loopt nu via uw rechterhand achterlangs waarna hij netjes links naast je komt zitten.
 • Voedsel weigeren. Op het parcours ligt wat lekkers, wat de hond moet negeren.
 • Gedrag ten opzichte van andere honden. Voor- en achterlangs lopen.
 • Omgang van de geleider met de hond. Hoe gaat de baas op de juiste manier met de hond om.

Je begrijpt dus wel dat je in dezelfde tijd als de puppy-cursus, meer moet doen, maar ook nog op een hoger niveau. Het is dus belangrijk om dagelijks even met je hond te oefenen waarbij het vooral leuk moet blijven om met de hond te werken.

De Algemene Basis Cursus start meestal om 9:00 of 10:00 uur. Wij lopen diverse cursussen tussen 9:00 en 13:00 uur en naar aanleiding van je inschrijving, krijg je te horen hoe laat je loopt. De cursussen duren ongeveer een uur.

De Algemene Basis Cursus kost inclusief de activiteiten (theorieles en diploma-uitreiking)
€ 60,-. Je kunt het cursusgeld aan ons overmaken, naar de bankrekening NL59RABO 0326942246 t.n.v. R.M.J van der Heijden o.v.v De Goede Combinatie.