Puppy-cursus

Tijdens de puppy cursus, voor honden tot ongeveer zes maanden, leer je op een speciale manier met uw hond omgaan. Het gaat er tijdens de puppy cursus om, een goede band op te bouwen tussen baas (de geleider) en hond. Het is de bedoeling tijdens deze eerste cursus een ‘Goede Combinatie’ neer te zetten.

Stichting Hondenschool Zoetermeer heeft helaas moeten besluiten eind 2022 haar laatste lessen te geven. Gelukkig ligt de manier van trainen niet ver van die van de Goede Combinatie af. Wij hebben in overleg een indeling gemaakt van de cursussen. 

Tijdens de cursus behandelen wij de volgende onderwerpen:

 • Begroeten geleider. Hierbij krijgt de geleider een hand van de instructeur.
 • Aaien van de hond. De instructeur begroet de hond.
 • Loop. De hond loopt op kniehoogte, links naast ons. Hierbij gaan wij soms linksomkeer en soms rechtsomkeer. Verder lopen wij tijdens parcours ook links- en rechtsaf.
 • Kijk. Bij het commando kijk, kijkt de hond naar ons en wordt hiervoor beloond.
 • Zit. Hierbij moet de hond netjes links naast ons gaan zitten.
 • Af. Wij gebruiken af of “down” (voor de jacht) en niet “lig” omdat dat teveel op zit lijkt. Hierbij gaat de hond links naast ons op de grond liggen.
 • Volg. Na het commando volg (onder de hand) kijkt de hond naar ons en volgt strak naast ons.
 • Lopen linksom en rechtsom.
 • Sta. Met dit commando blijft de hond netjes naast ons staan.
 • Blijf. (1 minuut aan de lijn). Hierbij gaat de hond af waarna de baas met gestrekte lijn voor de hond gaat staan. De hond moet nu netjes één minuut blijven liggen.
 • Gedrag ten opzichte van andere honden. Voorlangs lopen.
 • Voedsel weigeren.
 • Omgang van de geleider met de hond. Hoe gaat de geleider op de juiste manier met de hond om.

De puppycursus start meestal om 9:00 of 10:00 uur. Wij lopen diverse cursussen tussen 9:00 en 13:00 uur en naar aanleiding van je inschrijving, krijg je te horen hoe laat je loopt. De cursussen duren ongeveer een uur. Voor puppy’s is dat natuurlijk te lang, maar deze cursus wordt regelmatig onderbroken om even met de honden te spelen. Aangevuld met alle vragen van cursisten komt de lestijd al heel snel op een uurtje.

De pupycursus kost inclusief de activiteiten (theorieles en diploma-uitreiking) € 60,-. Je kunt het cursusgeld aan ons overmaken, naar de bankrekening NL59RABO 0326942246 t.n.v. R.M.J van der Heijden o.v.v De Goede Combinatie.